Agribank bảo lãnh dự án Phú Thịnh Green Park

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội II chấp thuận cấp bảo lãnh cho người mua nhà tại dự án Phú Thịnh Green Park 

Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng số 1505-LAV-201800738 ngày 06/11/2018 và phụ lục hợp đồng số 01/2019 ngày 07/03/2019 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Thịnh và Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội 2 về việc cấp tín dụng cho dự án Tòa nhà hỗn hợp Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội;

Căn cứ vào hồ sơ pháp lý của dự án Tòa nhà hỗn hợp Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội

Căn cứ vào công văn số 23.10/ĐN-PT ngày 23/10/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Thịnh về việc đề nghị cấp thông báo chấp thuận cấp bảo lãnh cho người mua nhà dự án Tòa nhà hỗn hợp Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Ngân hàng Agribank chấp thuận bảo lãnh cho dự án với số dư bảo lãnh tối đa 200.000.000 tỷ đồng, khi cấp bảo lãnh này tuân thủ đầy đủ điều kiện theo quy chế, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chi tiết tại Văn bản số 1150/TB-NHNoHNII-KHDN ngày 23/10/2019