Giải đáp câu hỏi chiều cao, khoảng cách chung cư Phú Thịnh Green Park

1. Chiều cao căn hộ là bao nhiêu mét?

Chiều cao căn hộ 2,8m thông thủy

2. Sảnh thang máy rộng bao nhiêu?

Sảnh thang máy rộng 3,6m

3. Hành lang giữa 2 căn hộ rộng bao nhiêu?

Hành lang giữa 2 căn hộ Phú Thịnh Green Park rộng 1,8m

4. Dự án Phú Thịnh Green Park có mấy thang máy

Chung cư Phú Thịnh Green Park có 7 thang máy

5. Khoảng cách ô thoáng giữa căn hộ 2 ngủ 04 & 05; 14A & 14B là bao nhiêu?

Khoảng cách ô tháng giữa 2 căn hộ là 1,4m