Giấy phép mở bán Phú Thịnh Green Park

Theo giấy phép số 9460/SXD-QLN do Sở xây dựng cấp ngày 15/10/2019 , Sở xây dựng nhận được văn bản số 21/CV-PT ngày 12/09/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Phú Thịnh về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại tòa hỗ hợp Đài phát thanh truyền hình Hà Nội  tại thửa đất ký hiệu số 14, lô VIII , Khu Trung tâm Hành Chính quận Hà Đông đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Giấy phép mở bán Phú Thịnh Green Park

Ngày 26/09/2019 Sở xây dựng có văn bản số 8780/SXD – QLN đề nghị bổ sung hồ sơ đối với Tòa nhà hỗn hợp Đài phát thanh truyền hình Hà Nội tại thửa đất số 14 , lô VIII khu Trung tâm Hành chính Hà Đông, Hà Cầu gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Thịnh

Ngày 02/10/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Thịnh có văn bản số 25/CV-PT giải trình bổ sung tài liệu đăng ký dự án đủ điều kiện bán nhà gửi Sở Xây dựng.