Ngân hàng nào cho vay dự án Phú Thịnh Green Park

Ngày 21/09/2020 ngân hàng Bảo Việt Bank cho vay khách hàng cá nhân mua nhà thuộc dự án Phú Thịnh Green Park

Đối tượng khách hàng: Là khách hàng mua / nhận chuyển nhượng bất động sản thuộc dự án Phú Thịnh Green Park

Hạn mức cho vay: 

  • Tối đa 85% tổng nhu cầu vốn vay của khách hàng trong trường hợp có tài sản đảm bảo bằng tài sản độc lập khác (Bất động sản, ô tô,…)
  • Tối đa 70% giá trị tài sản đảm bảo trong trường hợp đảm bảo bằng chính căn hộ Phú Thịnh Green Park của quý khách hàng

Thời gian cho vay: 20 năm

Lãi suất ưu đãi, phí phạt trả nợ trước hạn:

+ Phương án 1:  6,88% năm trong 6 tháng đầu

Lãi suất sau thời gian ưu đãi = Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + biên độ 4% điều chỉnh 6 tháng/ lần

+ Phương án 2: 7,88% năm trong 12 tháng đầu

Lãi suất sau thời gian ưu đãi = Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + biên độ 3,8% điều chỉnh 6 tháng/ lần

+ Phương án 3: 9,88% / năm trong 18 tháng

Lãi suất sau thời gian ưu đãi = Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + biên độ 3,8% điều chỉnh 6 tháng/ lần

Thời hạn tối thiểu khoản vay: 60 tháng

Trả nợ trước hạn linh hoạt: Sau 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, khách hàng được quyền trả thêm vào số tiền gấp hai lần số tiền gốc hàng tháng và được miễn phí trả nợ trước hạn tính trên khoản này.

Phương thức trả nợ vay Bảo Việt Bank:

  • Gốc trả định kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng
  • Trả lãi hàng tháng theo dư nợ thực tế

Xem thêm văn bản dấu đỏ ngân hàng Bảo Việt Bank cho vay mua nhà Phú Thịnh Green Park