Tiến độ chung cư Phú Thịnh Green Park 20-7-2020

Tiến độ chung cư Phú Thịnh Green Park ngày 20-07-2020 dự án Phú Thịnh Green Park đã xây đến tầng 32