Tiến độ thi công dự án Phú Thịnh Green Park 28-11-2019

Tiến độ thi công dự án Phú Thịnh Green Park ngày 28-11-2019

Dự án đang được thi công đẩy nhanh tiến độ thi công 3 ca cả ngày lẫn đêm