Tiến độ xây dựng Phú Thịnh 8-8-2020

Tiến độ xây dựng Phú Thịnh đến tầng 34/37. Hiện tại bên trong đang sơn tường và lắp nội thất