Tiến độ xây dựng Phú Thịnh Green Park 12-9-2020

Tiến độ xây dựng Phú Thịnh Green Park 12-9-2020 dự án dự kiến cuối tháng 9 sẽ cất nóc và khai trương căn hộ mẫu