Thư mời tham dự lễ cất nóc dự án Phú Thịnh 20-10-2020

Thư mời lễ cất nóc dự án Phú Thịnh Green Park ngày 20-10-2020