Tiến độ xây dựng Phú Thịnh Green Park 6-1-2019

Cập nhật tiến độ Phú Thịnh Green Park 6-1-2019