Hết thời đất sản xuất kinh doanh bị bỏ hoang, luật đất đai sửa đổi 2024

Theo VTC thì luật đất đai sửa đổi mới sẽ có rất nhiều điểm mới nổi bật trong đó là việc thu hồi những diện tích đất kém hiệu quả, tránh việc tay không bắt giặc, trúng thầu đất nhưng lại bỏ hoang hóa!