Tiến độ chung cư Phú Thịnh Green Park 11-6

Phòng kinh doanh dự án Phú Thịnh Green Park cập nhật tiến độ xây dựng dự án. Dự án đã xây đến tầng 25/37